Druppels op een blad

Druppels op een blad… en contextuele krabbels…

Je ziet door de druppels, de nerven van het blad. Nerven, als aders, waardoor voedingsstoffen naar het blad komen. Vanuit de stam omhoog. Elk blad heeft zijn eigen kleur. Er is een “losbladig” verband. Doordat er nauwelijks nog voedingsstoffen naar het blad gaan, verkleurt het blad en sterft het langzaam af. De kleur van dit blad geeft aan dat het herfst is. Het blad zal uiteindelijk afvallen. Op die manier gaat dat in de natuur bij bomen. Een druppel water werkt als een lens op het blad. De nerf wordt duidelijk zichtbaar. Na de herfst volgen winter, voorjaar en zomer, elk met zijn eigen kleur, zo wisselen de seizoenen zich af. Een boom is een dynamisch geheel.. Het blad vind zijn oorsprong vanuit een tak die verbonden is met een boom. Zonder de (stam)boom is er geen tak en geen blad.

Een familie heeft een stamboom. Niemand komt uit het niets te voorschijn. Door de aderen van ieder mens loopt het bloed van zijn of haar familie.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan”. Deze uitdrukking heeft twee betekenissen:

1. Wat iemand graag wil of wat goed bij iemand past, zal die persoon inderdaad ooit gaan doen. of

2. Familie krijgt meer aandacht of hulp.

of ?

1.Net als de zaden en het blad van een boom kan een mens ver van zijn oorsprong en bron met de wind meegevoerd worden. Je bestemming zoeken, je in vrijheid ontwikkelen is een levensopdracht.

En/ En 2. Nieuwe relaties hoeven geen belemmeringen voor de oude te zijn. Een mens kan zelf meerdere betekenissen aan zijn leven geven. En de bron waaruit hij/zij voorkomt niet vergeten. Zo komt een mens tot zijn recht.

Psalm1: (Naardense Bijbel) ….Wezen zal hij als een boom geplant aan beken water, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en zijn blád valt niet áf: al wat hij dóet zal hém gelúkken.

“Druppels op een blad” is ook: In onze maatschappij van overdaad, kunnen genieten van iets moois en eenvoudigs als een druppel op een blad, een zonsondergang, het licht dat door het raam schijnt, een korte echte ont-moeting met zomaar iemand enz. Gewoon genieten van momenten in het hier-en- nu.