Gedicht

je kinderen, zijn je kinderen niet

De Profeet –Kahil Gibran

De uitspraak van Kahil Gibran: “Uw kinderen zijn uw kinderen niet“, geeft een eigen kijk op loyaliteit.

Je kinderen zijn je kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochters
van ’s levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen je, maar zijn niet van je,
en hoewel zij bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Je mag hun je liefde geven,
maar niet je gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichaam huisvesten,
maar niet hun ziel,
want hun ziel toeft in het huis van morgen,
dat je niet bezoeken kunt,
zelfs niet in je dromen.
Je mag trachten hun gelijk te worden,
maar tracht niet hen aan je gelijk te maken.
Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen
als levende pijlen worden weggeschoten.
Laat het gebogen worden de hand
van de boogschutter een vreugde voor je zijn.

(Uit: Kahil Gibran: De Profeet)

Scroll naar top