Waarom ik coach ben.

“The only way to do great work is to love what you do…”  Steve Jobs. 

Zo nu en dan heb je van die momenten in je leven waarop alles ineens duidelijk is. Voor mij is dat het coach zijn. Daarmee vallen de puzzelstukjes op hun plaats. Ik zal aan de hand van drie “puzzelstukjes”: Verbinding, Verrassing en Tot bloei komen, vertellen waarom het zo “allemachtig mooi” is om coach te zijn.

Verbinding.

Ik geniet van één op één gesprekken.  Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. In het “werkelijk-zijn” met de ander ontstaat een verbinding die dieper gaat dan woorden en het werk zo zeer de moeite waard maakt. Op de tafel ( in onze huiskamer) zie je een glazen beeldje staan.  Voor mij verbeeld het verbinding. Twee (mensen) die elkaar op dezelfde grond vinden en elkaar daar echt ontmoeten.

Een verrassing.

Ik weet van te voren nooit hoe een gesprek zal verlopen. Dat is iedere keer weer een verrassing en maakt het super boeiend. De schelpen op de tafel, gevonden op een strand in Schotland verbeelden dat. Ik vond het verrassend ze daar te vinden. En verder… Uit de diepten van de oceaan zijn ze naar de oppervlakte gekomen en vinden daar het strand. Voor cliënten voel ik mij als een veilig strand. En het “vanuit de diepte naar de oppervlakte” brengen van waar ze mee zitten, geeft ruimte. En hierin zit ook de verrassing om het zo maar te zeggen.  Ik vind de veerkracht van mensen heel inspirerend. Dat betekent niet dat elk gesprek makkelijk gaat.

Tot bloei komen.

In mijn logo kun je in een abstracte vorm de letters C en G zien.  Coach Gijs. Zo vallen Coach en Gijs samen. Ook is de vorm te relateren aan een golf (van emoties) en de meerdere lagen die doorgrond worden om bij je ware zelf te komen. De uiting van de meerdere lagen zitten in het gebruik van de verschillende lagen rood en oranje. Bovendien geven deze kleuren warmte aan.  Als ik een relatie kan scheppen die aan mijn kant gekenmerkt wordt door echtheid en doorzichtigheid, waarbij ik de ander warmte geef en volledig aanvaard als een zelfstandig mens, en mijn invoelend vermogen inzet om zijn wereld en hem/haar zelf te zien. Dan is geven, ontvangen en dat voelt goed.

Ik help mensen aan inzichten, die ze tot op een zekere hoogte wel wisten, maar zich niet zo zeer bewust van zijn. Als ze eenmaal inzicht in zichzelf en hun relaties hebben, dan vallen dingen op hun plaats en weten ze meestal wel hoe ze dit in actie moeten omzetten. Als ze dit nog niet weten, dan help ik ze daarmee. Als ik merk dat iemand daardoor opbloeit, weer mens wordt zoals hij/zij bedoeld is. Dan weet ik: “I love what i do”.  Daarom ben ik coach.